مهندس چاله چاله :

بارندگی‌های اخیر ۵۷۷۴ میلیارد ریال به اراضی زراعی و باغی استان کرمانشاه خسارت زد  

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بارندگی های اخیر بویژه بارش تگرگ بیش از ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال به اراضی زراعی و باغی استان کرمانشاه خسارت وارد نمود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بارندگی های اخیر بویژه بارش تگرگ بیش از ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال به اراضی زراعی و باغی استان کرمانشاه خسارت وارد نمود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، مهندس علی چاله چاله در ادامه با اشاره به بارندگی های روز چهارشنبه افزود: براساس گزارش های اولیه همکاران سازمان در شهرستانها ،بارش های اخیر به ۱۸ هزار و ۹۱۰ هکتار از اراضی زراعی شامل ؛ گندم،جو،چغندرقند،کلزا و نخود و…خسارت وارد نموده است.

چاله چاله سطح خسارت به باغات استان را ۳ هزار و ۴۶۰ هکتار برآورد نمود و گفت: این باغات شامل ؛باغات گردو ،بادام،انگور،گوجه سبز و هسته داران می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه افزود: همچنین تعداد ۲۴ راس دام نیز در بارندگی های روز چهارشنبه تلف شده اند و مجموع خسارت وارده به اراضی زراعی ،باغی و دام استان بیش از ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال بر آورد می شود و گزارش تکمیلی خسارات وارده پس از جمع بندی، متعاقباً اعلام خواهد شد.