رئیس طراحی دوره‌های شرکت ملی گاز :

برنامه های آموزشی این شرکت بر پایه افزایش دانش، نگرش و تجربیات کارکنان است 

رئیس طراحی دوره‌های آموزشی شرکت ملی گاز در دوره آموزشی ویژه اعضاء هیأت مدیره شرکت های گاز استانی که به میزبانی شرکت گاز استان کرمانشاه آغاز شده، با اشاره به رویکرد توجه به ارتقاء کیفی نیروهای انسانی در شرکت ملی گاز، اظهار کرد: برنامه های آموزشی شرکت ملی گاز بر پایه افزایش دانش، نگرش و تجربیات کارکنان بنا شده است.

رئیس طراحی دوره‌های آموزشی شرکت ملی گاز در دوره آموزشی ویژه اعضاء هیأت مدیره شرکت های گاز استانی که به میزبانی شرکت گاز استان کرمانشاه آغاز شده، با اشاره به رویکرد توجه به ارتقاء کیفی نیروهای انسانی در شرکت ملی گاز، اظهار کرد: برنامه های آموزشی شرکت ملی گاز بر پایه افزایش دانش، نگرش و تجربیات کارکنان بنا شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، محمدرضا حصارکی افزود: دوره های آموزشی، محلی برای اشتراک‌گذاری، تعامل و استفاده از تجربیات یکدیگر است.

حصارکی گفت: ما با ویرایش و تغییر مدل‌های آموزشی، به یک مدل آموزشی با کیفیت رسیده‌ایم که اهدافی همچون تفکر و رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک را در اعضای هیأت مدیره تقویت کرده و توسعه می‌بخشد تا بتوانند شرکت را راهبری کنند و این امر نیاز به افرادی دارد که توانایی به تصویر کشیدن آینده را داشته باشند.

رئیس طراحی دوره های آموزشی شرکت ملی گاز، تحقق افزایش رضایت ذی‌نفعان و افزایش قدرت پاسخگویی، افزایش سواد رسانه ای، ایجاد نگرش حرفه ای در اعضاء هیأت مدیره‌ها، دستیابی به اهداف و کنترل برنامه‌ها و استراتژی‌ها، اجرای مؤثر و کارآمد وظایف هیأت مدیره، تقویت مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم برای رهبری و راهبری و ارتباط اثربخش و تفکر تحلیلی را بخش دیگری از اهداف برنامه‌های آموزشی شرکت گاز بر شمرد.

● نیروی انسانی مهمترین دارایی یک کشور است

در ادامه این مراسم ناصر حسینی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی به استان و بیان دستاوردهای شرکت گاز استان در سال گذشته، بیان داشت: در سال جدید با یک استراتژی مبتنی بر نظم، مدیریت دارایی ها و ارتقاء بهره‌وری می خواهیم یک سازمان متعالی داشته باشیم که بتوانیم در سطح استان خلق ارزش کنیم.

وی با اشاره به شعار سال شرکت گاز استان کرمانشاه با عنوان «سازمان متعالی،چابک و بهره‌ور» بیان داشت: چشم انداز ما در سال جاری قرار گرفتن در بین ۵ شرکت گاز استانی است.

حسینی مهمترین شرط داشتن یک سازمان متعالی را داشتن منابع انسانی دانا و توانا دانست و گفت: نقش نیروی انسانی در پیشرفت سازمان ها بر کسی پوشیده نیست و درواقع نیروی انسانی مهمترین ثروت سازمانی و دارایی یک کشور است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن قدردانی از امور آموزش و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی گاز، تصریح کرد: ما باید بتوانیم از دانش در جهت ارتقاء سازمان استفاده کرده و از منابعمان استفاده بهینه بیریم که این امر نیازمند آموزش است.

گفتنی است این دوره آموزشی به مدت سه روز برای هیأت مدیره ده شرکت گاز استانی در حوزه مدیریت مالی برگزار خواهد شد.