مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور تاکید کرد:

توانمندسازی حقوق‌دانان و حقوق‌یاران تراز انقلاب اسلامی

دکتر رسول بهرامی پور؛ مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور اظهارداشت: "باتوجه به اینکه یکی از رسالت های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان، خدمت رسانی تخصصی به آحاد جامعه و نیز دستگاه های حقوقی، قضایی و تقنینی می‌باشد لذا همایش حقوق‌دانان و حقوق‌یاران تراز انقلاب اسلامی با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از حقوقدانان، قضات، سردفتران، کارشناسان دادگستری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق از سراسر کشور از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ اسفندماه سال جاری با حضور و سخنرانی مقامات عالی حقوقی، قضایی، مسئولین لشکری‌ و کشوری در شهر مقدس قم توسط سازمان بسیج حقوقدانان کشور برگزار میگردد."

دکتر رسول بهرامی پور؛ مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور اظهارداشت: “باتوجه به اینکه یکی از رسالت های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان، خدمت رسانی تخصصی به آحاد جامعه و نیز دستگاه های حقوقی، قضایی و تقنینی می‌باشد لذا همایش حقوق‌دانان و حقوق‌یاران تراز انقلاب اسلامی با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از حقوقدانان، قضات، سردفتران، کارشناسان دادگستری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق از سراسر کشور از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ اسفندماه سال جاری با حضور و سخنرانی مقامات عالی حقوقی، قضایی، مسئولین لشکری‌ و کشوری در شهر مقدس قم توسط سازمان بسیج حقوقدانان کشور برگزار میگردد.”
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین،
دکتر بهرامی پور هدف از اجرای این همایش سه روزه را توانمندسازی، رشد و تعالی، ارتقاء سطح بینش بصیرتی، حقوقی حقوق‌دانان و حقوق‌یاران تراز انقلاب اسلامی برای نقش آفرینی تخصصی در عرصه‌های موردنیاز انقلاب اسلامی به منظور کارآمدسازی نظام حقوقی، قضایی و تقنینی کشور اعلام نمود.