با تاکید بر شاخص قانون گرایی:

جلسه کمیته سلامت اداری در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برگزار شد

جلسه بررسی عملکرد کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم در شرکت توزیع نیروی برق با تاکید بر شاخص قانون و قانون گرایی تشکیل شد.

جلسه بررسی عملکرد کمیته سلامت اداری و صیانت ازحقوق مردم در شرکت توزیع نیروی برق با تاکید بر شاخص قانون و قانون گرایی تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، جلسه بررسی کمیته سلامت اداری با حضور برنگی مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر و محمد مرادی؛ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و جمعی از معاونین و مدیران در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.
محمد مرادی؛ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره توزیع برق استان کرمانشاه در ابتدا به معرفی فعالیت های شرکت پرداخت و گفت: سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  مجموعه اقداماتی است که با هدف حفظ و ارتقای اعتمادعمومی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و کاهش فساد در نظام اداری سالم و بهره ور انجام می شود.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ در مجموع تا کنون هفت جلسه کمیته سلامت اداری برگزار شده است که ۲۰ مصوبه در راستای صیانت از حقوق مردم و بررسی گلو گاه های فساد به تصویب اعضای کمیته رسیده است.
همچنین مصطفی امامی؛ دبیر کمیته سلامت اداری شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در مورد کمیت و کیفیت مصوبات کمیته در پنج سال گذشته گفت: از سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذر ۱۴۰۲ تعداد ۳۴ جلسه برگزارکه با ۲۲۸ مصوبه پایان یافته که ۳۵ درصد مربوط به گزارش ها نظارتی و اقدامات واحدهای شرکت، ۴۰ درصد مربوط به موارد ارجاعی، ۱۵ درصد مربوط به آموزش و فرهنگ سازی و ۱۰ در صد مرتبط با بازنشستگی و… می باشد.
وی شاخص های۹ گانه سنجش و تحلیل سلامت و فساد اداری را شامل قانوگرایی، استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، شایسته سالاری و الگوی مصرف را بیان کرد.
برنگی؛ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر به اهمیت کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان و تاکید بر شاخص قانون و قانونگرایی به عنوان معیار اصلی در تصمیم گیری‌ها، اهمیّت رعایت بخشنامه مدیریت تعارض منافع، پیگیری اسناد زمین های بدون سند شرکت، سازمان نظام مهندسی به عنوان مسئول سیستم ارت داخلی ساختمان واهمیّت بیمه نامه های مسئولیت مدنی جهت پرداخت خسارت ها پرداختند.
وی همچنین برگزاری جلسات کمیته بصورت ماهیانه، عضویت مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته سلامت اداری، کاهش مدت زمان پاسخگویی به شکایات، پیگیری اجرای راهکارهای اصلاحی جهت کاهش گلوگاه های فساد ، پیگیری انجام دقیق بازرسی کارگروه های ۵ گانه بازرسی شرکت وتمرکز بر رعایت قوانین و مقررات جهت ارتقاء سلامت اداری را در جهت بهبود عملکرد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بیان کرد.