پیگیری‌ها نتیجه داد:

دریافت «کد دستگاه اجرایی» توسط سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پس از پیگیری‌های مستمر و متعدد، سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه بعنوان چهارمين سازمان همیاری سطح کشور موفق به دریافت «کد دستگاه اجرایی» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد.

پس از پیگیری‌های مستمر و متعدد، سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه بعنوان چهارمين سازمان همیاری سطح کشور موفق به دریافت «کد دستگاه اجرایی» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین؛ شهریار نیری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی استاندار محترم و معاون ارجمند هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: خوشبختانه پس از سالها پیگیری، سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه موفق به دریافت کد دستگاه اجرایی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد.

با بیان اینکه پیش از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه تنها سه استان موفق به دریافت کد دستگاه اجرایی شده بودند افزود: این دستاورد بزرگ، حاصل تلاش و پیگیری مستمر سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرملنشاه بود که بدون تردید رشد بیش از پیش این سازمان در سال‌های آینده را به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان در پایان از تلاش‌های استاندار محترم جناب دکتر صحرایی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جریان صدور کد دستگاه اجرایی برای این سازمان قدردانی کرد.