شورای پایایی منطقه ای شرکت برق غرب برای گذر از دوره اوج بار تشکیل جلسه داد  

شورای پایایی منطقه ای برق غرب با حضور مدیرعامل شرکت برق غرب، مدیران عامل توزیع استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام و نیز مدیران تولید سه استان و اساتید دانشگاه برگزار گردید.

شورای پایایی منطقه ای برق غرب با حضور مدیرعامل شرکت برق غرب، مدیران عامل توزیع استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام و نیز مدیران تولید سه استان و اساتید دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، در ابتدای این مراسم الفتی نیا مدیرعامل برق غرب با اشاره به بارندگی های خوبی که در اکثر استانها صورت گرفته است بیان داشت: با اینکه وضعیت امسال اندکی با سال های گذشته متفاوت می‌باشد اما ناترازی انرژی در سال پیش رو هم در کل کشور وجود دارد و باید همه خادمان صنعت برق در بخش تولید، انتقال و توزیع برق تمام مساعی خود را به کار ببندیم تا از دوره اوج مصرف با موفقیت عبور نماییم.

در ادامه مدیران عامل شرکت های تولید و توزیع برق سه استان گزارشی از وضعیت موجود و تدابیر اتخاذ شده برای گذر از دوره اوج مصرف ارائه کردند.