فراخوان جذب نمایندگی سبک رزمی لاتاردو

سبک جهانی لاتاردو به منظور تکمیل و گسترش این رشته پر طرفدار از بین مربیان فعال و یا ورزشکاران توانمند در استانها و شهرستان های فاقد نماینده، نماینده فعال می‌پذیرد.

سبک جهانی لاتاردو به منظور تکمیل و گسترش این رشته پر طرفدار از بین مربیان فعال و یا ورزشکاران توانمند در استانها و شهرستان‌های فاقد نماینده، نماینده فعال می‌پذیرد.

مرتضی عزیزی ؛ مسئول روابط عمومی سبک جهانی لاتاردو کشور

✅ برای کسب اطلاعات بیشتر به پیجهای اینستا زیر مراجعه کنید:
@kancho_peiman_aziziaram
@morteza.azizi4543