مدیریت مصرف برق در بخش اداری 

مروری بر نتایج حاصل از اجرای آن‌ها و راهکارهایی برای ادامه مسیر

💠 مدیریت مصرف برق در بخش اداری

🔰مروری بر نتایج حاصل از اجرای آن‌ها و راهکارهایی برای ادامه مسیر

✅ شعار کلیدی پویش امسال «کاهش ۱۵ درصد مصرف برق در ۲۱ هفته»

🔹️روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب