مسئول بسیج رسانه ناحیه کرمانشاه:

مهمترین حوزه جنگ ترکیبی، نرم و سخت، فضای رسانه است

مسئول بسیج رسانه ناحیه کرمانشاه اظهارداشت: وظیفه‌ ما در رسانه ساخت تصویر است، رسانه باید بتواند و توجه کند چگونه بر اساس ارزش‌های خودی برای خودی و بیگانه تصویرسازی کند.

مسئول بسیج رسانه ناحیه کرمانشاه اظهارداشت: وظیفه‌ ما در رسانه ساخت تصویر است، رسانه باید بتواند و توجه کند چگونه بر اساس ارزش‌های خودی برای خودی و بیگانه تصویرسازی کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین؛ کیوان دارابخانی افزود: رسانه آن جایی که باید استحکام سازی انجام دهد تصویر متناسب با خودی درست کند، آنجا که می‌خواهد عملیات روانی آفندی کند تصویر مناسب برای آن بسازد. آنجا که می‌خواهد پدافند کند تصویر مناسب با این حوزه بسازد. پس این گونه تصویرسازی کار رسانه است.
دارابخانی گفت: ما باید ملزومات جنگ ترکیبی را بشناسیم و بدانیم  به چه چیزی نیاز داریم، باید پیش بینی و آسیب شناسی داشته و بر اساس آن مهندسی نوین انجام دهیم. این کار تخصصی حوزه رسانه‌ است.
این مهندسی مجدد را باید حوزه تخصصی رسانه انجام دهد.
این مسئول حوزه تخصصی رسانه گفت: باید موضوع را از یک جایی شروع کرد سپس مطالبه‌گری بعد نقشه رسانه‌ای نوین و مهندسی نوین را انجام داد و بر اساس آن موضوع را پیش برد.
دارابخانی بیان داشت: ما می‌گوییم در جنگ سخت پیاده‌نظام داریم، توپخانه داریم، بمباران هوایی و موشکی داریم. در جنگ ادراکی و نرم هم همین‌ها را داریم. پیاده‌نظام شما همان نویسنده ها هستند، آن تصویربردار است، آن عکاس است، آن توئیت‌زن است، آن کامنت‌گذار است، چطور در جنگ سخت آموزش‌های تک تیراندازی و نیروی پیاده و … داریم اینجا هم باید چنین آموزش هایی داشته باشیم اینجا ما چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟
مسئول بسیج رسانه ناحیه کرمانشاه در پایان گفت: ما احتیاج داریم در جنگ ترکیبی و در شبکه ادراکی‌ و شبکه رسانه‌ای‌ مان بازنگری کنیم، ما یک زمانی می‌گفتیم شبکه جهان گستر اولیه یا وب ۱ مطرح است. خب شبکه جهان گستر اولیه یا وب ۱ رفت و وب ۲ آمد و در حال حاضر وب ۳ را تجربه میکنیم ما باید ببینیم در ۵ سال دیگر چه اتفاقی می‌افتد خودمان را برای آن جنگ آماده کنیم، ما که نمی‌خواهیم شعار بدهیم. ما اعتقادمان بر این است که روزی می‌رسد که کل این کره زمین خاکی در اختیار اسلام قرار می‌گیرد اگر به این اعتقاد داریم، باید با این افق برنامه‌ریزی کنیم. تحولمان را باید ایجاد کنیم. نگاهمان باید در تراز انقلاب اسلامی باشد. فقط شعار ندهیم. ما باید واقعا در تراز انقلاب اسلامی فکر کنیم و در این حوزه کارمان را انجام دهیم و به فضل الهی ان‌شاءالله آرایش رسانه‌ای را بگیریم و آن تکلیفی که به عهده ما هست را انجام بدهیم، که اگر ما حرکت کنیم حتما خدای تبارک و تعالی هم به کار ما برکت می‌دهد. فرق ما با دشمن در این است.