ناظران بیمه سلامت در کرمانشاه حواس‌شان به همه چیز هست

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: ناظران بیمه سلامت حواس‌شان به همه چیزهست چون بیمه سلامت مدافع حق بیمه شدگان است و از تحمیل هزینه‌های اضافی به آن‌ها جلوگیری می‌کند.

 

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: ناظران بیمه سلامت حواس‌شان به همه چیزهست چون بیمه سلامت مدافع حق بیمه شدگان است و از تحمیل هزینه‌های اضافی به آن‌ها جلوگیری می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رهاورد آنلاین، مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با تبریک هفته بسیج، در نشست کارشناسان ناظر در بیمارستان استان کرمانشاه، اظهار کرد: ناظران بیمه سلامت در کرمانشاه حواس‌شان به همه چیز هست.

رضا تحویلیان افزود: بیشترین هزینه‌های درمانی بیمه شدگان از طریق بررسی اسناد در مراکز بستری و یا سرپایی و بیمارستان‌ها توسط کارشناسان ناظر انجام می‌شود.

تحویلیان تصریح کرد: بخش عمده فعالیت اداره‌کل و در نتیجه رضایتمندی بیماران در نحوه عملکرد کارشناسان ناظر است و باید عوامل نارضایتی مردم شناسایی و بر طرف شود.

وی با اشاره به دهک بندی آحاد جامعه، گفت: برای تحت پوشش قرارگرفتن دهک‌های مختلف و پرداخت هزینه‌های درمانی، به‌خصوص دهک‌های ۱ و ۲  و ۳ در بیمارستان‌های دولتی، امتیازات خوبی در نظر گرفته شده و نیابد مردم در خصوص بیمه شدن و پرداخت هزینه‌های درمانی با مشکل مواجه شوند و پرداخت از جیب بیماران باید به حداقل برسد و اطلاع‌رسانی در خصوص بخشنامه‌‌ها ودستورالعمل‌های سازمانی به‌خصوصا در بخش پذیریش بیمارستان‌ها انجام شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تجویز و مصرف منطقی دارو را از اولویت‌ها برشمرد و گفت: کارشناسان ناظر باید در خصوص این موارد دقت و بررسی لازم را داشته باشند و از مصرف خودسرانه دارو جلوگیری کنند. همچنین، باید در هنگام ترخیص بیمار حتما نسخه به صورت الکترونیکی تجویز شود و لزوم گزارش‌دهی انجام تخلفات احتمالی را جهت اقدامات آتی مورد تأکید قرارداد.

تحویلیان در پایان، افزود: بیمه سلامت مدافع حق بیمه شدگان است از تحمیل هزینه‌های اضافی به آن‌ها جلوگیری می‌کند.