نشست هم‌اندیشی دبیران کمیسیون پزشکی بهزیستی استان کرمانشاه برگزار شد

نشست هم‌اندیشی و بازآموزی دبیران کمیسیون پزشکی توانبخشی تشخیص نوع و شدت معلولیت بهزیستی استان کرمانشاه، باحضور مدیرکل، معاون امور توانبخشی، کارشناسان ستادی و دبیران کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی استان و شهرستان‌های کرمانشاه برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی و بازآموزی دبیران کمیسیون پزشکی توانبخشی تشخیص نوع و شدت معلولیت بهزیستی استان کرمانشاه، باحضور مدیرکل، معاون امور توانبخشی، کارشناسان ستادی و دبیران کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی استان و شهرستان‌های کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین در این جلسه، باتوجه به حساسیت موضوع، نکات مهم و حائز اهمیت در جهت پیشبرد اهداف و ارتقاء سطح کمی و کیفی کمیسیون‌های پزشکی، ارائه شد.

همچنین درخصوص نحوه شرح‌حال‌نویسی، کدگذاری و درج دقیق نیازمندی‌های مددجویانِ بررسی شده در کمیسیون‌ها، در فرم‌های پیوست ICF باهدف جلوگیری از تضییع حقوق معلولان و همچنین ارائه به‌موقع خدمات مورد نیاز به جامعه هدف، نحوه ارجاع پرونده‌های اعتراضی و در نهایت ثبت به‌موقع اطلاعات مددجویان در سامانه ارمغان (جامع) و تأیید نهایی آن‌ها در این سامانه تأکید شد.