مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه: 

هیچ‌کس نمی‌تواند مستاجرِ قانونی را بیرون کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه سقف افزایش اجاره‌ مسکن در کرمانشاه را برای امسال ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت: هیچ مالکی حق ندارد بیش از این میزان مجموع مبلغ اجاره بها و رهن را افزایش دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه سقف افزایش اجاره‌ مسکن در کرمانشاه را برای امسال ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت: هیچ مالکی حق ندارد بیش از این میزان مجموع مبلغ اجاره بها و رهن را افزایش دهد.

به‌گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، رامین الماسی سقف افزایش اجاره بهای امسال در کرمانشاه را ۲۵ درصد اعلام و تصریح کرد: این مصوبه الزام قانونی داشته و کسی حق ندارد از آن تخطی کند.

وی افزود: این افزایش ۲۵ درصدی مجموع اجاره بها و رهن است، یعنی مالک می تواند ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش داده و یا به جای آن ۲۵ درصد رهن را افزایش دهد و یا مجموع این دو را به مقداری افزایش دهد که نسبت به مجموع سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

الماسی گفت: هیچ مالکی حق ندارد بیش از این مقدار افزایش قیمت رهن و اجاره بها داشته باشد و مستاجر می تواند از پرداخت اضافه قیمت مازاد بر قیمت مصوب امتناع کرده و مالک هم حق ندارد مستاجر را از خانه بیرون کند.

الماسی گفت: تنها در شش حالت مالک می‌تواند خانه را از مستاجر پس بگیرد. اول اینکه خانه را فروخته باشد که در اینصورت باید کُد رهگیری داشته باشد، آن زمان می تواند مستاجر را جواب کرده و از او بخواهد از خانه برود.

وی افزود: حالت دوم زمانی است که مالک بگوید قصد دارد خانه را تخریب و بازسازی کند که در اینصورت باید پروانه ساختمانی را از مراجع مربوطه دریافت کرده باشد.

وی افزود: مورد بعدی زمانی است که فرزند صاحبخانه ازدواج کرده باشد و بخواهد در خانه‌ای که مستاجر در آن نشسته، سکونت کند که در این صورت قباله ازدواج باید داشته باشد.

الماسی گفت: حالت دیگر مربوط به زمانی است که مستاجر به تعهدات سال قبل خود عمل نکرده و فرد بدحسابی باشد که این مورد هم باید اثبات شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: حالت بعدی مربوط به مواردی است که مستاجر از پذیرش افزایش اجاره بها معادل درصدهای مصوب و قانونی خودداری کند.

الماسی گفت: در نهایت و در آخرین مورد در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در شهر بوده و نیاز داشته باشد که در آن سکونت کند و این نیاز به تایید مراجع قضایی(شورای حل اختلاف) رسیده باشد، می تواند مستاجر را جواب کرده و خودش در خانه ساکن شود، اما اگر مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی که مالک آنهاست ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا خواهد بود.

وی افزود: در غیر از این موارد هیچ مالکی حق ندارد مستاجر را بیرون کرده و حق ندارد بیش از مبلغ تعیین شده یعنی ۲۵ درصد، افزایش اجاره بها یا رهن داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با تاکید بر تشدید نظارت‌ها در این زمینه، گفت: شورای حل اختلاف و دادگستری پشت این قضیه هستند و از حق و حقوق مستاجرین دفاع می کنند. وی از مستاجران خواست، چنانچه صاحبخانه از آنها بیش از ۲۵ درصد افزایش طلب کرده، حتما این تخلف را به مراجع قضایی اعلام کنند.