پاداش ۳۰ میلیون ریالی نیروهای شرکت بازیافت شهرداری کرمانشاه فردا پرداخت می‌شود

با ورود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرمانشاه پاداش ۳۰ میلیون ریالی نیروهای شرکت بازیافت شهرداری کرمانشاه فردا پرداخت می شود.


با ورود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرمانشاه پاداش ۳۰ میلیون ریالی نیروهای شرکت بازیافت شهرداری کرمانشاه فردا پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲ طی لایحه ای از سوی شهرداری کرمانشاه درخواست پرداخت ۳۰ میلیون ریال پاداش به نیروهای شرکت بازیافت شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی این شهر تقدیم شد.
شورای اسلامی شهر کرمانشاه فورا این لایحه را بررسی و پرداخت این پاداش را به نیرو های بازیافت شهرداری مصوب و برای تایید به فرمانداری کرمانشاه ارسال کرد.
طی روزهای گذشته توسط هییت تطبیق مصوبات در فرمانداری مصوبه پاداش پرسنل را تایید و برای اجرا به شورای اسلامی شهر کرمانشاه ارسال کرد.
با ورود به موقع علی فتاحی طهنه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مقرر شد پس از پرداخت حقوق تمامی نیروهای شهرداری این پاداش فورا پرداخت شود.
فتاحی طهنه در جمع خبرنگاران اعلام کرد فردا پنج شنبه (ششم اردیبهشت ماه) پاداش ۳۰ میلیون ریالی نیروهای شرکت بازیافت شهرداری کرمانشاه پرداخت می‌شود.
گفتنی است پیش از این با ورود این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه و ارائه راهکار قانونی به شهرداری حقوق پرسنل مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه پرداخت شد.