شهردار کرمانشاه:

گستردگی وظایف شهرداری وسیع‌تر از تمامی ارگان‌ها است

شهردار کرمانشاه با تشریح سختی عملکرد شهرداری‌ها گفت: گستردگی وظایف شهرداری وسیع‌تر از تمامی ارگان‌ها است.

شهردار کرمانشاه با تشریح سختی عملکرد شهرداری‌ها گفت: گستردگی وظایف شهرداری وسیع‌تر از تمامی ارگان‌ها است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، نادر نوروزی در جمع معاونان، مدیران و کارکنان حوزه معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به گستردگی وظایف شهرداری به برنامه ریزی مناسب و منسجم‌تر در این معاونت جهت پیشبرد اهداف شهرداری نیاز است.

وی افزود: اگر سازمانی با این حجم از گستردگی وظایف برنامه ریزی مناسب و منسجم نداشته باشد قطعاً دچار روزمرگی و عقب ماندگی خواهد شد، چرا که هر انسانی برای زندگی خود برنامه ریزی دارد، چه برسد به یک سازمان مانند شهرداری که در همه حوزه‌ها با زندگی مردم سر و کار دارد.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: انتظار است معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری گام‌های محکم‌تر و منسجم‌تری برای رسیدن به اهداف مجموعه مدیریت شهری داشته باشد و برنامه ها کنترل و هدف گذاری شود.

وی ادامه داد: در این راستا معاونت منابع انسانی باید لایحه جامع منابع انسانی را تهیه و مشخص کند که در بخش‌های مختلف شهرداری چقدر نیرو لازم دارد، سپس آمار نیروها مشخص و نیازسنجی شود که چقدر شهرداری در زمینه نیرو کمبود یا اضافه دارد.

نوروزی بیان کرد: در خصوص ارتقاء و پست‌ها در شهرداری وضعیت ناهنجاری داریم که باید کمیته انتصابات این مورد را رفع کند، در این معاونت باید سرمایه،های انسانی ساماندهی شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهرداری با کمبود نیرو نیز مواجه هستیم، اکنون حدود ۲ هزار نفر کمبود نیرو داریم و این وظیفه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی است که در این خصوص راهکار ارائه دهد.

شهردار کرمانشاه گفت: منزلت و معیشت کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد، برای آنها امکانات رفاهی، تفریحی و درمانی مناسب تدارک دیده شود و ارزیابی عملکرد در حوزه پرسنلی مرتب انجام گیرد تا پرسنل تعلق سازمانی داشته باشند.

نوروزی در پایان گفت: ارتقاء درجه شهرداری کرمانشاه در کشور یک نیاز است که باید به جد پیگیری شود، این یک مسئله مهم برای شهرداری است که می‌تواند در همه زمینه‌ها برای شهرداری سودآور باشد.