انتصاب در شرکت برق منطقه‌ای غرب

جعفر الفتی نیا ؛ مدیرعامل برق غرب در احکامی جداگانه انتصاباتی را انجام دادند.

جعفر الفتی نیا ؛ مدیرعامل برق غرب در احکامی جداگانه انتصاباتی را انجام دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین این احکام بدین شرح است:

✅ سعید شهبازیان به عنوان مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

✅ فرزاد کاظمی زنگنه به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

✅ کورش جوزی به عنوان رئیس اداره بهره برداری پست های ناحیه ۲ ایلام

✅ محسن حاتمی به عنوان مجری طرح تله متری و مخابرات

✅ محمد اقبال یونسی به عنوان رئیس اداره بهره برداری پست های ناحیه ۲ کردستان

✅ ناصر امیری به عنوان رئیس اداره نظارت بر دیسپاچینگ و مخابرات

✅ آرش حق شناس به عنوان رئیس اداره نظارت بر تعمیرات خطوط

✅ ایرج رضایی به عنوان رئیس اداره دیسپاچینگ و AOC

🔸️روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای غرب